Tudnivalók a beiratkozáshoz

Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, beiratkozás előtt ismerje meg a szükséges dokumentumok tartalmát!

A szükséges dokumentumokat az alábbi leírásban aláhúzva találja meg, melyekre kattintva új ablakban nyílnak meg, ahonnan letölthetők.

Javasoljuk, hogy amennyiben étkezéssel kapcsolatban szeretné valamely kedvezményét érvényesíteni, mielőbb győződjön meg a kedvezményt biztosító dokumentumainak érvényességéről!

Kérjük, hogy:

 • kérelmét önállóan vagy meghatalmazott segítségével juttassa el hozzánk! Gyermek NEM intézkedhet ez ügyben.
 • kedvezményeinek érvényesítéséhez szerezze be az összes szükséges igazoló okmányt/okiratot, mert azok hiányában csak teljes árú étkezést tud gyermekének igényelni! Ezen okiratok eredeti példányát hozza magával, melyeket a beiratkozás helyszínén lemásolunk. Ezen iratok mindegyike a tanévkezdéshez képest legalább +30 nap érvényességgel kell rendelkezzen!
 • gyermekének teljes nevét adja meg, a gyermek személyes okmányainak megfelelően!
 • tüntesse fel a gyermek a címben jelzett tanévben aktuális osztályának pontos megjelölését! (Például: 4. a)
 • töltse ki a gyermek intézményének megnevezését is!
 • mindenképp jelölje be, melyik étkezéseket szeretné igényelni!
 • mindenképp jelölje be a kedvezményre való jogosultságát!
 • töltse ki az oktatási azonosító mezőit, melyhez a gyermek diákigazolványán megtalálja a 11 jegyű azonosítót!
 • kérelmezőként a szülő/gondviselő nevét adja meg!
 • címként azt a helyet adja meg, ahol a gyermek életvitelszerűen tartózkodik, annak érdekében, hogy amennyiben esetlegesen újabb vészhelyzetben házhozszállítást igényelne, úgy a megfelelő címre lehessen kézbesíteni az igényelt ételt!
 • adja meg emailcímét, hogy az étkezésekkel, ügyintézéssel kapcsolatos értesítéseket könnyebben, gyorsabban tudjuk kézbesíteni! Az emailcím megadása nem kötelező.
 • amennyiben az étkeztetéssel kapcsolatos, a kérelmező adataitól eltérő számlázási adatokat szeretne megadni, azt a beiratkozáskor az ügyintézőnek jelezze!
 • amennyiben az étkezést meghatalmazott útján szeretné igényelni, töltse ki a MEGHATALMAZÁS nevű nyomtatványt, vagy annak megfelelő tartalmú kézzel írt dokumentumot használjon!
 • diétás étkezéssel kapcsolatos igényét a beiratkozáskor jelezze!

Iskolai gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

Iskolai KEDVEZMÉNYES gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

A  328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet szerint a Gvvt. 21/B. § (1) bekezdés  b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B .§ (2) bekezdése szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a 8. melléklet szerinti nyilatkozatot és az adott jogcím igazolására a 18. §. által előírt dokumentumokat kell benyújtani.

 • Nyilatkozat – 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 8. melléklet
 • Normatív kedvezmény megállapításához a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kedvezmény igénybevételéhez szükséges számú gyermekek adatait.
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén
  • a határozatot.
 • Tartós betegség esetén:
  • a magasabb összegű családi pótlékról szóló határozatot,
  • ennek hiányában a tartós betegséget igazoló szakorvos igazolását.
 • Fogyatékosság esetén
  • szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
 • Nevelésbe vétel esetén
  • a Gyámhatóság vagy Kormányhivatal határozatát.
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén
  • a Szakértői véleményt.

Köszönjük türelmét!